Alt om hjemmelading av elbil 

I Norge velger ca. 8 av 10 privatpersoner elbil når de kjøper ny bil. Elbiler og ladbare hybridbiler er både billige i drift og en del av det grønne skiftet. 

veggmontert elbillader med person som styrer fra mobilen

Bilde: Easee

Det blir ikke enklere enn å lade bilen hjemme! Det er likevel ikke så enkelt å vite hvilken ladeløsning som passer best for ditt behov.

Her får du noen gode tips til hva du bør vite om elbil og hjemmelading via ladestasjon.

Hvorfor installere ladestasjon for elbil hjemme?

Hovedgrunnene til å installere hjemmelader for elbil er sikkerhet og effekt. En elbil må lades i flere timer, da er det praktisk at bilen lades inntil 60% raskere med en ladestasjon. Den sørger for stabil lading som er tilpasset alle belastningene i det elektriske anlegget, og bilen din vil dermed lade med den hastigheten den klarer å motta strøm.

Hjemmeladeren må installeres av en autorisert elektriker. Ladestasjonen får en dedikert kurs og blir montert med jordfeilbeskyttelse, overspenningsvern og jordingsforbindelse. Ladeboksen sørger også for at ladingen til enhver tid er under overvåkning. Vi monterer også ladeboksen slik at den skal være lett tilgjengelig for ladeuttaket på bilen din. Den kan monteres på hus- og garasjevegg, eller utendørs med tak over.  

Veggmontert elbillader på garasjevegg med personer ved siden av personer

Bilde: Easee

Hvorfor ikke lade med stikkontakt?

Det er mulig å benytte en vanlig stikkontakt ved lading av elbil, men her er det strenge krav og regler knyttet til hjemmelading. Med nye forskrifter er det ikke tillatt å lade bilen på en kurs som gir mer enn 10A, og man må nemlig ha en kurs som er sikret med en jordfeilbryter, type B. 

Ladekabelen som følger med bilen er ment som en portabel ladestasjon, og ved daglig bruk vil det bli slitasje på både kabelen og stikkontaktene den er koblet til, og mulig varmegang som kan føre til brann. 

Ulike ladesystemer for elbil

Elbilladingen er delt inn i noe som kalles «mode», som blant annet beskriver graden av sikkerhetstiltak under lading. Det finnes fire ulike ladesystemer, mode 1-4. Her tar vi deg gjennom det grunnleggende innen hver lademodus:

Den minst trygge ladingen kalles Mode 1. Denne krever at du som bruker har oversikt over hvilken risiko denne ladingen kan medføre. Moderne elbiler med Type 1 og 2 kontakt benytter ikke lademodus 1. 

Lademodus 1 er stort sett benyttet av eldre elbiler, og er en enkel og usikker form for lading. Her er det ingen form for sikkerhet eller kommunikasjon. 

Denne modusen kalles ofte «nødlader», og er ment å brukes når det ikke er bedre ladeløsninger tilgjengelig. Mode 2 er lading fra stikkontakt med noe sikkerhet, og ivaretar noen grunnleggende sikkerhetsfunksjoner. 

Kommunikasjonsboksen sikrer at det ikke føres noe strøm frem til bilen din før ladekabelen trygt er koblet til, og håndterer delvis risiko som kan oppstå ved lading. Mode 2 omfatter her i Norge lading på 230V 1-fase kontakt, og 400V 3-fase kontakt, med ladestrøm på inntil 32A.

Lademodus 3 er en sikker og normal lading fra en fastmontert ladestasjon eller ladestolpe. Dette inkluderer både sakte lading og semi-hurtig lading. Kontroll- og sikkerhetsfunksjoner er innlemmet i en ladestasjon. 

Mode 3 har en kommunikasjon mellom bil og ladestasjon som sikrer at bilen ikke trekker for mye strøm, og at hverken bil eller ladekabel strømføres før man trygt har koblet dem. Ladestasjonene kan leveres med fastmontert kabel eller et Type 2 uttak, og på bilen er det Type 1 eller Type 2. 

Det er mulig med smartløsninger ved Mode 3, om ladestasjonen er tilpasset dette. Ladestrømmen kan tilpasse seg, avhengig av øvrig strømforbruk i huset. Du kan også lade bilen på den tiden av døgnet der strømmen er billigst. 

Mode 4 er den lademodusen som brukes når vi benytter en hurtiglader. Dette skjer vanligvis via egne ladekontakter (CHAdeMO eller CCS), som er tilpasset lading på høy effekt. 

Laderen har kabler som sitter fastmontert i ladestasjonen, med en likeretter som lager likestrøm (DC). Strømmen går direkte til bilens batteri. Her er den kommunikasjon mellom ladepunktet og bilen for god kontroll under hele ladingen og sikkerhet ved høy strømstyrke. 

Kontakttyper for elbillading 

Mange av oss lader elbilen hjemme, enten i borettslag, sameie eller om du har enebolig. Enten du lader via ladeboks eller løs lader kommer du mest sannsynlig til å bruke en Type 2- eller Type-1 lader. Det er hovedsakelig Type 2 som blir brukt når man skal lade elbil, om man ser bort fra hurtiglader.  

Type 1 er en kontakt som er mest brukt i Japan og Nord-Amerika. Denne typen benyttes hovedsakelig til normallading, og er mest vanlig hos eldre elbiler. Den støtter kun 1-faselading. Alle nyproduserte elbiler leveres hovedsakelig med Type-2 kontakt, etter at EU bestemte at Type 2 skulle fungere som en ny standard. 

Type 2 er standardkontakten for normallading i Europa, utviklet for et 400V strømnett. Den er veldig fleksibel, og har kan levere både vekselstrøm og likestrøm. Alle ladestasjoner uten fast kabel har denne typen kontakt. Type 2 kontakt har støtte for både 1- og 3-fase, og benyttes i alle Mode 3 ladestasjoner, privat og offentlig. 

Hurtiglading med CCS eller CHAdeMO

Når du lader elbilen din offentlig, for eksempel på en bensinstasjon eller et kjøpesenter, bruker du ofte en hurtiglader. For hurtiglading finnes det 2 standarder, CHAdeMO og CCS. Tesla har sin egen ladeløsning. 

CCS er en forkortelse for Combined Charging System, og er en hurtiglader som benyttes av de aller fleste nye elbiler. Denne laderen tåler 125A og har til nå hatt maksimal effekt på 50kW ladestyrke, men det muliggjøres nå ladestasjoner som kan levere 150kW-350kW. Det betyr at man kan lade lynraskt, 300-400km på et kvarter, om bilen kan ta imot dette.  

CHAdeMO er en DC hurtiglader utviklet i Japan, som også tåler 125A og gir 50kW i ladestyrke. Denne standarden er ikke så vanlig lenger, da CCS har tatt over store deler av markedet. Det jobbes med at CHAdeMO skal støtte 150kW løsninger, men i dag støtter de aller fleste opp til 100kW.

Easee

Easee svart logo

Easee

Har du kjøpt elbil, eller planlegger du å gjøre det? Da trenger du en hjemmelader som fikser lading kjapt, smart og sikkert. Les mer her.  

Montere elbillader hjemme?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å finne riktige lade-løsning for dine behov.